odrobaczanie psa

Jak rozpoznać, że pies jest zarobaczony?

Jak rozpoznać, że pies jest zarobaczony?

Robaki u psów są szczególnie niebezpieczne. Nie tylko atakują układ pokarmowy, ale również uznaje się je za jedną z głównych przyczyn psich problemów ze zdrowiem. Warto więc zapoznać się z objawami zarobaczenia, aby zareagować w porę. Wielu opiekunom wydaje się, że wystarczy pobieżnie spojrzeć na psie odchody, aby zyskać pewność, że nie jest on zarobaczony.

Tymczasem w zdecydowanej większości przypadków pasożyty jelitowe wcale nie są widoczne w kale, wspomniana metoda nie jest więc przesadnie skuteczna. Ich obecność w psim organizmie może być potwierdzona lub wykluczona jedynie w czasie profesjonalnych badań. Tu przydaje się ogólna wiedza na temat chorób pasożytniczych, dobrze jest więc pamiętać o tym, że ze wzrostem zachorowalności na nie mamy do czynienia przede wszystkim wiosną i jesienią, a więc wówczas, gdy zarówno ludzkie, jak i zwierzęce organizmy są osłabione.

Robaki u psa

Niestety, u psa robaki są znacznie poważniejszym problemem. Warto więc poznać objawy zarobaczenia, pozwoli to bowiem na niesienie szybkiej i adekwatnej pomocy cierpiącemu psu. Badania mówią dziś o tym, że jajami glist są dziś zanieczyszczone zarówno osiedlowe piaskownice, jak i skwery, aleje i parki, a więc wszystkie te miejsca, po których z taką lubością biegają nasze psy. Najpoważniejszym problemem są w tym kontekście młode psy i koty. Zwierzęta, które nie przekroczyły jeszcze trzeciego miesiąca życia są w największym stopniu narażone na zachorowanie, one też są najczęściej nosicielami robaków.

Zwykle wymiotują, ich brzuszek jest powiększony, a one same są apatyczne. Można także zauważyć, że ich kał jest luźny, a sierść łamliwa i matowa. Zwierzęta wykazują też skłonność do zmian krzywicznych. Im więcej jest pasożytów, tym poważniejsze są też zmiany, z jakimi mamy do czynienia w psich organizmach. W skrajnych przypadkach mamy więc do czynienia z niedrożnością jelit, a niekiedy również z ich perforacją. Zwierzęta mają też z tego powodu objawy neurologiczne zbliżone do tych, jakie powoduje padaczka.

Leczenie robaków u psa

A jeśli zarazi się człowiek?

Glisty psie i kocie nie są robakami, na które odporni byliby ludzie. Jeśli dojdzie do zakażenia, zwykle glisty zaczynają bytować w ludzkich narządach wewnętrznych, człowiek jest bowiem traktowany przez nie jedynie jako żywiciel pośredni. Najczęściej zarobaczenie objawia się kaszlem, stanami podgorączkowymi, bólami brzucha oraz utrata wagi, w pewnym momencie może jednak dojść także do powiększenia wątroby i śledziony, wyprysków skórnych, a nawet do zapalenia naczyniówki oka. W szczególnie poważnych stanach człowiekowi grozi stopniowy zanik wzroku i zapalenie mózgu.

Na zakażenia pewien wpływ mają warunki klimatyczne. W tych, jakie panują w naszym kraju problem dotyczy przede wszystkim dzieci, które nie przekroczyły jeszcze czternastego roku życia. Nie można więc zapominać nie tylko o systematycznym odrobaczaniu psów, ale i o tym, że i ich opiekunowie powinni pamiętać o tym, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Pierwsze odrobaczanie powinno nastąpić, gdy pies ma dwa tygodnie, kolejne zaś po czterech tygodniach życia szczeniaka.